İşitme Cihazına Nasıl Sahip Olabilirim?

İşitme Cihazı Kullanımı

Medikal bir ürün olan işitme cihazına sahip olabilmeniz ve kullanmanız için belirli koşulları vardır. Elektro akustik ürün olan işitme cihazının beklentilerinizi karşılayabilmesi ve size özgü iki kulağınızda ses üretebilmesi için uzmanlar tarafından uyarlanması gerekmektedir.

İşitme cihazına kavuşabilmeniz için aşağıda size faydalı olabilecek sıra halinde yazılmış öneriler ve faydalı bilgiler bulunmaktadır. Sıralamayı takip ederseniz hem kısa zamanda cihazınıza ulaşmış olursunuz hem de uzun süre cihazınızı verimli kullanabilirsiniz.

İlk Defa İşitme Cihazı Alırken Göz Önünde Bulundurulması Gereken 20 Madde

1. Kulak Burun Boğaz doktoruna muayene olmalısınız.

2. Detaylı işitme testleri yaptırmalısınız.

3. Reçete veya rapor düzenletmelisiniz.

4. Kurumsal ve iyi hizmet alabileceğiniz bir işitme merkezini tercih etmelisiniz.

5. Aklınızdaki tüm soruları işitme uzmanına sormalısınız.

6. Birden fazla işitme cihazını denemelisiniz.

7. Doğala en yakın sesi duyduğunuz cihazı tercih etmelisiniz.

8. Tereddütte kaldığınız durumlarda güvendiğiniz işitme uzmanı önerisine uymalısınız.

9. İşitme cihazınızı, İşitme cihazının önemli bir parçası olan ve size özel yapılacak olan kulak kalıbı ile birlikte kullanmalısınız.

10. İşitme cihazı kullanımını etraflıca öğrenmeli ve işitme uzmanından destek almalısınız.

11. Konforlu işitme için, işitme cihazını aldığınız yerden periyodik olarak fitting( işitme cihazı ayarı) işlemi yaptırırsanız  zamanla en iyi işitme yakalarsınız.

12. Kulak içi ve kulak arkası işitme cihazı tercihini işitme uzmanına bırakmalısınız.

13. İşitme cihazınızın günlük bakımı cihazın kullanım ömrünü uzatır ve performansını artırır.

14. İşitme cihazı tamirini, üretici firmanın yetkili  servisleri dışında müdahale ettirmemelisiniz.

15. Piyasadaki olası fiyat farklılıklarından etkilenmek için kurumsal firma tercih edilmeli.

16. Optimum işitme için, hizmetin sürekliliği çok önemlidir bu nedenle geniş satış ağı olan işitme merkezi seçilmeli.

17. İşitmenizi ve işitme cihazınızı periyodik olarak kontrol etmelisiniz.

18. İki kulağınızda işitme kaybı varsa mutlaka iki işitme cihazı almalısınız.

19. İşitme cihazı teknolojisi hızla gelişiyor, işitme uzmanınızdan yenilikler hakkında sürekli bilgilendirme istemelisiniz.

20. İşitme cihazı bir kulak değildir. Alışmak için belirli süreye ihtiyaç vardır, sabır göstermelisiniz.

İlk Adımı Helix'le Atın!

Form üzerinden ya da direkt olarak destek hattımızı arayarak uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz!

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İZİN FORMU

1.AÇIKLAMA VE AYDINLATMA: Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş. (Şirket) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz açık rızanız ile iş bu izin formunda belirtildiği ve şekilde işlenecektir. Konu hakkında iş bu yazılı beyanla ve ayrıca sözlü bilgilendirme yapılmıştır.

2.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI: İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; Sizlerin beyanlarınıza istinaden veya çalışanlarımız, tedarikçi ve SGK gibi kamu tüzel kişileri aracılığıyla; satış ve satış sonrası servis sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla toplanan kimlik ve ehliyet belgelerinde yer alan özel nitelikli kişisel veriler (din ve kan grubu bilgileri gibi) sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ SÜREÇTE VE HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLİR?

İş ve iç denetim süreçlerinin yönetimi, çek/senet takip ve istihbaratının yapılması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi, bankalara gerekli ödemelerin yapılması, alacak ve faturaların takip edilmesi ve devirlerinin yapılması, muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve teyitlerin yapılması, müşteri portföyü oluşturulması, müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi (yargılama konusu, milli güvenliği ilgilendiren hususlar veya bilimsel çalışmalar gibi, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, ürün teknik hizmet takibi ve taleplerinizin değerlendirilmesi, işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, ilgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Satış ve servis sonrası süreçte; sözleşmesinin kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz satış ve satış sonrası servis başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde dahi işlenebilecektir.

4.HAKLARINIZ NELERDİR?

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi, yönetmelik ve kurum kararları uyarınca; kişisel veri sahibi olarak Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş.’ye başvurmak suretiyle talep haklarınız: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Talepler 30 gün içerisinde neticelendirilir ve masraf gerektirirse bunu karşılamanız istenebilir. Taleplerin olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi hakkında şirketin taktir yetkisi mevcuttur.

5.KVK Kanunu’nun 13.maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş’ye yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na www.eartechnic.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

Ear Teknik İşitme Cihazları A.Ş’nin tarafıma ait kişisel verileri yukarıda açıklanan yollarla toplamasına ve işlemesine izin veriyorum.

Kişisel Veri Sahibi;

Adı Soyadı:………………………...… Tarih: ……/……/2020  İmza:……………..
En Yakın Helix İşitme Merkezini Ziyaret Edin!

Helix Konsept Kliniklerde işitme ve kulak çınlaması testlerini ücretsiz olarak yaptırıp uzmanlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

İşitme Uzmanlarımızdan Telefonda Destek Alın!

Bir işitme uzmanımızdan telefonda hızlı destek alabilirsiniz!

ARA:

0 850 346 75 78